OJCU, SYNOWI I DUCHOWI ŚWIĘTEMU

Operacja psychologiczna covid-19. Metody łamania psychiki i tworzenia podporządkowania.

Narracja Covid-19 to profesjonalna operacja psychologiczna zaprojektowana przez sztab psychiatrów i psychologów, mająca na celu całkowite zburzenie obecnej percepcji świata i stworzenie Nowego Ładu. 

Jest częścią Agendy 2030 realizowanej przez ONZ mającej na celu całkowite przemodelowanie życia i stosunków społecznych. Żeby to osiągnąć trzeba najpierw skłonić ludzi, żeby zgodzili się na wszystko. To, co się obecnie dzieje i techniki, które są stosowane oparte są na 
schemacie osaczania ofiary przez psychopatę, tylko że w skali makro. 
Wszyscy jesteśmy ofiarami. Będziemy ofiarami jeszcze przez kilka lat, dlatego ważne jest, żeby wiedzieć, jakiej psychomanipulacji jesteśmy poddawani a także jak się przed tym bronić.

Teraz przedstawię techniki,które są stosowane. W kolejnym artykule remedium.


TECHNIKI STOSOWANE W OPERACJI COVID-19


1. Gaslightnining – zaburzanie percepcji rzeczywistości.

Ta technika polega na wmawianiu ofiarom, że rzeczywistość, którą widzą nie jest prawdą i że kwestie oczywiste wcale takimi nie są.
Cechą naturalnej pandemii jest to, że ludzie najpierw obserwują pewne 
zjawiska a potem zaczyna się mówić o nich w mediach. Tutaj było 
odwrotnie. Żyliśmy normalnie i gdyby nie powiedzieli w środkach masowego 
przekazu, że jest jakaś pandemia to nikt by nawet tego nie zauważył. 
Przechodzilibyśmy jak dotychczas normalne sezonowe okresy przeziębień i 
uważali byśmy to za normalne. Gaslightning doprowadził do tego, że 
znaczna część społeczeństwa zaczęła postrzegać choroby sezonowe dróg 
oddechowych jako śmiertelne zagrożenie.
 Gdyby ktoś rok temu powiedział 
lekarzom, że będą zamykać przychodnie, bo mogą do nich przyjść chorzy 
ludzie to puknęli by się w głowę. Teraz jednak stało się to częścią 
nowej percepcji rzeczywistości i zaczyna być uważane za normalne. 
Zauważcie, że mnóstwo rzeczy, które jeszcze rok temu uważaliśmy za 
niemożliwe stały się nową normalnością. Już nawet przestajemy 
kwestionować absurdy, które mnożą się z dnia na dzień.
2. Wymuszanie narracji. Zdominowanie dialogu społecznego.
Wymuszanie narracji polega na nieustannym bombardowaniu ofiary 
określonymi informacjami. Działa to na zasadzie kłamstwa, które 
powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. Nawet ludzie, którzy na co 
dzień kierują się rozsądkiem zaczynają w ten rozsądek i trzeźwą ocenę 
rzeczywistości wątpić. Zaczynają myśleć: może jednak jest ta pandemia?
3. Przepowiadanie przyszłości – kreowanie wizji świetlanej przyszłości, 
która nastąpi po pokonaniu wirusa. Ale jeszcze musimy chodzić w maskach, 
jeszcze musimy zostać w domu, jeszcze musimy się zaszczepić. TO JESZCZE 
TYLKO DWA TYGODNIE.
 Zauważcie, że minął rok od kiedy zostaliśmy 
zamknięci na dwa tygodnie i granica świetlanej przyszłości coraz 
bardziej się przesuwa. Wszystko, co dobre ma zdarzyć się w przyszłości, 
która ciągle jest odsuwana w czasie i która tak naprawdę nigdy może nie 
nadejść. Ale tego wam wprost nie powiedzą.
4. Obwinianie ofiary.
Psychopaci nigdy nie przyznają, że to oni są winni doprowadzenia ofiar 
do sytuacji bez wyjścia. Nigdy nie przyznają, że to oni stworzyli 
sytuację, w której ofiary cierpią. Zamiast tego, będą wmawiać ofiarom, 
że to one są winne obecnego stanu rzeczy. Mówią, my chcieliśmy dobrze, 
ale to wasza wina, bo chcecie jeździć na urlopy, bo chcecie się ze sobą 
spotykać, bo chcecie obchodzić święta. My chcemy dobrze, ale to wasza 
wina, że się nie stosujecie. Prowadzi to do sytuacji, w której ofiara 
zaczyna postrzegać swojego oprawcę jako wybawcę z obecnego stanu rzeczy. 
Ofiara oczekuje, że oprawca znajdzie jakieś rozwiązanie. W ten sposób 
buduje się uległość.

5. Izolacja.
Izolacja jest najlepszą metodą złamania psychiki. Izolację od lat 
stosuje się w więzieniach wobec najgroźniejszych przestępców i wśród 
więźniów jest ona uważana za najgorszą karę. Izolacja prowadzi do 
rozmontowania psychiki, zakwestionowania poczucia własnej wartości, 
utraty poczucia sensu życia. Ofiara pozbawiona kontaktów społecznych 
popada w apatię i z czasem zgodzi się na wszystko by zmienić taki stan 
rzeczy.

6. Atakowanie i ośmieszanie osób, które kwestionują status quo.
Mamy tutaj do czynienia z ośmieszaniem lekarzy i naukowców dowodzących 
bezsensu covidowej narracji. Osoby te posiadają mocne argumenty i dowody 
naukowe na to, że obecna pandemia nie ma naukowych podstaw. Żaden 
instytut na świecie nie wyizolował do tej pory koronawirusa, na ulotkach 
testów PCR jest wprost napisane, że nie służą one do diagnozowania 
koronawirusa. Nie było prowadzonych żadnych badań, czy maseczki 
powstrzymują transmisję wirusa, nie były prowadzone też żadne badania 
bezpieczeństwa szczepionek przez niezależne instytuty naukowe. Faktem 
jest, że pandemia Covid-19 została wykreowana na podstawie testów nie 
służących do wykrywania koronawirusa. I wszystko inne, co się obecnie 
dzieje jest tego pochodną. Ludzie z tytułami naukowymi, pionierzy w 
swoich dziedzinach są ośmieszani i nazywani foliarzami i teoretykami 
spiskowymi. Jeżeli psychopata chce zniszczyć twoją pozycję i poczucie 
własnej wartości, zaczyna wpływać na to jak postrzegają ciebie inni. 
Jest zmasowana akcja pozbawienia autorytetu osób wywodzących się ze 
środowiska naukowego, kwestionujących covidową narrację. Przedstawianie 
ich jako zagrożenie a w skrajnych przypadkach pozbawianie prawa do 
wykonywania zawodu, bez względu na wcześniejsze osiągnięcia.

7. Zmuszanie do wychwalania oprawcy i uznawania jego zasług.
Podejmowanie prób zmuszenia społeczeństwa do przyznania, że to co się 
obecnie dzieje to nie porażka a zasługa rządu i osób utrzymujących 
obecny stan rzeczy. Bo gdyby nie oni to było by dużo gorzej. Więc albo 
społeczeństwo uzna to za sukces albo zostaną nałożone na nie sankcje, 
łącznie z permanentnym zamknięciem.

8. Utrzymywanie podwójnej narracji.
Zamykamy – otwieramy – zamykamy – otwieramy – zamykamy
Po pewnym czasie każda ofiara przyzwyczaja się do stanu rzeczy i zaczyna 
dostosowywać się do sytuacji. Celem podwójnej narracji jest zaburzenie 
tego procesu a zaburzenie tego procesu prowadzi do rozkładu psychiki. 
Już, już zaczynasz się w tym wszystkim urządzać a tu kolejna zmiana 
narracji, która wybija cię z rytmu, kiedy jesteś krok od stabilności. 
Powoduje to dezorientację, która ma prowadzić do całkowitego złamania 
oporu. Pomyślcie, oni będą to z nami robić jeszcze kilka lat. Bądzcie 
świadomi i przygotowani na to, co się będzie działo. Bądźcie świadomi, 
że to tylko manipulacja, która ma was złamać, żebyście zgodzili się na 
wszystko.
9. Odbieranie radości życia.


Konstruowanie takiej rzeczywistości, żeby życie nie dostarczało żadnej 
rozrywki i przyjemności. Zamykanie klubów fitness, restauracji, lasów, 
odwoływanie świąt i wydarzeń kulturalnych. Ta technika była już 
stosowana podczas drugiej wojny światowej, kiedy Żydom zabroniono 
uprawiać sportu, muzyki na żywo i chodzenia do parków. Ma to doprowadzić 
ofiary do poczucia braku sensu życia, depresji, samobójstw i apatii. 
Równolegle utrzymywana jest narracja, że jak ofiara będzie wypełniać 
polecenia psychopaty, będzie się stosować, będzie współpracować, to być 
może to wszystko zostanie jej zwrócone.

10. Narcystyczna furia
Nadreakcja na wszelkie objawy oporu. Pośpiech. Wymuszanie. Wprowadzanie 
coraz to surowszych sankcji, kiedy nie wszystko idzie zgodnie z planem. 
To typowy objaw reakcji psychopaty wywołany utratą kontroli. Ma na celu 
zastraszenie jak największej ilości ofiar. Pamiętajcie, żeby nie ulegać 
strachowi. Jeśli widzicie wprowadzanie coraz większego ucisku to znaczy, 
że oni się boją. Boją się stracić kontrolę. Najlepszym rozwiązaniem jest 
stawienie biernego oporu.

11. Doprowadzenie ofiar do wyuczonej bezsilności.
Doprowadzenie ofiar do wyuczonej bezsilności odbywa się przez brak 
reakcji na cierpienia ofiary. Ma to dać ofierze poczucie i przekonanie, 
że nieważne co zrobi to i tak nie ma znaczenia i i tak niczego nie 
zmieni. Dobitnym przykładem zastosowania tej techniki było wprowadzenie 
lockdownu w dniu międzynarodowego Marszu o Wolność. Wielu ludzi ze 
środowisk stawiających opór zaczęło tracić nadzieję i już oficjalnie 
mówić, że to nie ma sensu. Oni chcą, żebyście tak właśnie myśleli. Celem 
tego jest wywołanie defensywnej apatii i niechęci do podejmowania 
jakichkolwiek działań.


TO JEST WOJNA O UMYSŁY. WOJNA ZE ŚWIADOMOŚCIĄ.
Ta wojna ma doprowadzić do całkowitej zależności ofiar od systemu władzy
ma sprawić, że ludzie będą postrzegać oprawców jako osoby, które mogą 
ich z tego wybawić ma doprowadzić do psychicznego uzależnienia od samej narracji i jej elementów towarzyszących – lockdowny, szczepienia, maski.
Teraz chcą przejąć Twoją świadomość, ale wkrótce sięgną po wszystko.
I nie spoczną dopóki nie zabiorą Ci wszystkiego.
Narracja Covid-19 to profesjonalna operacja psychologiczna 
zaprojektowana przez sztab psychiatrów i psychologów, mająca na celu 
całkowite zburzenie obecnej percepcji świata i stworzenie Nowego Ładu. 
Jest częścią Agendy 2030 realizowanej przez ONZ mającej na celu 
całkowite przemodelowanie życia i stosunków społecznych. Żeby to 
osiągnąć trzeba najpierw skłonić ludzi, żeby zgodzili się na wszystko.
To, co się obecnie dzieje i techniki, które są stosowane oparte są na 
schemacie osaczania ofiary przez psychopatę, tylko że w skali makro. 
Wszyscy jesteśmy ofiarami. Będziemy ofiarami jeszcze przez kilka lat, 
dlatego ważne jest, żeby wiedzieć, jakiej psychomanipulacji jesteśmy 
poddawani a także jak się przed tym bronić.


To jest wojna o umysły. Wojna o świadomość i centralne znaczenie ma 
tutaj uwolnienie się od psychopatycznej narracji, wyznaczenie granic i 
określenie swoich wartości.

1. Unikaj pasywnego odbioru informacji.
Codziennie jesteśmy bombardowani informacjami, które mają wywołać w nas 
emocjonalny sztorm, wygenerować poczucie gniewu i bezsilności oraz stan 
permanentnego stresu wynikającego z ciągłej zmiany narracji. Informacje, 
które do nas napływają mają zmienić nasze zachowania i uczynić nas 
takimi, jakimi oni chcą.
Jeśli myślisz, że jak jesteś świadomy i wiesz, co się dzieje to to na 
Ciebie nie wpływa to się mylisz. Człowiek wpatrzony w ekran telewizora 
lub smartfona przechodzi po jakimś czasie w stan quasi hipnozy. 
Przyjrzyj się osobom w swoim otoczeniu, jak wyglądają, kiedy oglądają 
telewizję lub przeglądają smartfon. Jaki mają wyraz twarzy? Nieobecny 
wzrok, opuszczona szczęka, zastygnięcie w jednej pozycji. Dzieje się tak 
dlatego, że po pewnym czasie oglądania telewizji lub czytania informacji 
fale mózgowe zwalniają i zaczyna się programowanie podprogowe.
Wbrew pozorom taki sam wpływ mają treści antycovidowe publikowane na 
facebooku. Zauważyłeś, że przeglądając takie treści niepostrzeżenie mija 
ci kilka godzin a po skończeniu masz uczucie jakbyś był zawieszony w 
czasie?Pomijając już podły nastrój jaki towarzyszy ci po zmarnowaniu 
kilku godzin.


Co zatem robić?


- ogranicz czas, który przeznaczasz na absorbowanie przekazu medialnego. 
Wyznacz sobie określony czas, który będziesz spędzać na oglądaniu 
telewizji lub na facebooku i go nie przekraczaj.
- jeśli już chcesz coś oglądać lub czytać rób to świadomie. nie rób 
kilku innych rzeczy na raz, skoncentruj się na jednej kwestii.
Równoczesne jedzenie, sprzątanie, oglądanie telewizji i przeglądanie 
facebooka stwarza idealne warunki do programowania podprogowego, 
dlatego, że umysł nie jest w stanie skoncentrować się na jednej 
informacji i całą resztę napływających bodźców rejestruje podświadomie.
Najlepiej było by odciąć się od tej narracji ale wszyscy wiemy, że w 
dzisiejszym świecie się tak nie da, więc jeśli musisz już w niej 
uczestniczyć rób to świadomie.

2. Używaj techniki „szarej skały”
Okaż im obojętność i rób swoje. Psychopaci karmią się naszymi reakcjami 
i naszą uwagą. Jeśli nie będziemy reagować poszukają sobie innej ofiary. 
Nie będą mieli wyjścia. Odetnij się psychicznie i emocjonalnie od 
reakcji jaką chcą wywołać. Cokolwiek chcieli by sprowokować – zachowuj 
cierpliwość i ignoruj. Cokolwiek chcieli by ci narzucić – zachowaj 
cierpliwość i ignoruj. Stosuj bierny opór. Kiedy społeczeństwo zastosuje 
bierny opór oni stracą władzę. Jest nas za dużo. O wiele prościej jest 
złamać czynny opór niż opór bierny polegający na zachowaniu cierpliwości 
i ignorowaniu absurdów.

3. Wyznacz granicę, której nie przekroczysz.
Psychopaci nakłaniają nas wszelkimi sposobami do pójścia na ustępstwa i 
tym samym przesuwają nasze granice coraz dalej i dalej. Najpierw 
daliście się zamknąć dla świętego spokoju, potem nosiliście maseczki dla 
świętego spokoju, teraz dajecie się szczepić dla świętego spokoju. Ile 
jeszcze jesteście w stanie poświęcić dla świętego spokoju? Za każdym 
razem, kiedy przesuwasz swoją granicę tracisz szacunek do siebie. 
Zauważ, że za każdym razem, kiedy godzisz się na jakieś ustępstwo coś w 
Tobie umiera, I o to im chodzi, żebyśmy stracili całkowicie szacunek do 
samych siebie, żebyśmy czuli się bezwartościowi.
Zapamiętaj jedną zasadę : z tyranem się nie negocjuje. Tyran chce 
wszystkiego i sięgnie po wszystko. Ugłaskać tyrana ustępstwami można 
tylko na jakiś czas po czym tyran i tak sięgnie po więcej.
Wyznacz swoje granice i ani kroku w tył. Tylko tak zachowasz swoją 
integralność, poczucie własnej wartości i człowieczeństwo.
4. Poszukaj sobie celu, który będziesz realizować. Który będzie cię 
inspirował i motywował do życia. Nie czekaj aż to się skończy. Takie 
czekanie prowadzi do apatii, utraty chęci do życia i wyuczonej 
nieudolności. Oni chcą, żebyśmy czekali, oni chcą żebyśmy utracili 
zdolność kierowania swoim życiem, bo wtedy będziemy całkowicie od nich 
zależni. Jeśli chcesz żyć w lepszej rzeczywistości to sobie ją stwórz, 
nikt za Ciebie tego nie zrobi. Musimy jako ludzie przejąć kontrolę nad 
naszym życiem i nie pozwolić innym podejmować decyzji za nas. Jeśli nie 
wybierasz i nie podejmujesz decyzji to ktoś zrobi to za Ciebie i 
zapewniam Cię, że nie będzie to dla Twojego dobra.
To my musimy być zmianą, którą chcemy zobaczyć w świecie. Żeby to 
zrealizować musimy dorosnąć. Wolność to odpowiedzialność. Społeczeństwo 
ludzi zachowujących się jak dzieci we mgle nigdy nie będzie wolne. 
Dopóki oczekujesz, że ktoś powie Ci co jest dla Ciebie najlepsze i 
jeszcze pokaże jak to zrealizować to niczego nie zmienisz. Dopóki nie 
wiesz, czego chcesz inni będą decydować za Ciebie.

5. Określ się.
Zadaj sobie pytania :
jak ma wyglądać moje życie? czego tak naprawdę chcę?
jakie są moje wartości, które chcę realizować?
Ustal swoją filozofię życia. Jeśli tego nie zrobisz będziesz tylko 
dryfował i robił to, co robią inni.
Jeśli obecnie masz depresję to znaczy, że nie podejmujesz własnych 
decyzji i że inni decydują za Ciebie. Depresja nie jest chorobą, jest 
sygnałem, że coś w życiu nie funkcjonuje, i zamiast łykać psychotropy 
należało by się zastanowić co.

6. Zaufaj swojej intuicji.
Jeśli wydaje Ci się, że coś jest nie tak, to tak właśnie jest. Jeśli 
intuicja ostrzega Cię, żebyś czegoś nie robił, to tego nie rób i po 
prostu odejdź. Nie racjonalizuj. Zaufaj swoim uczuciom i emocjom. One są 
potężnym narzędziem ochrony w świecie, w którym trudno jest polegać na 
umyśle.
Jeśli masz do czynienia z sytuacją wywołującą dyskomfort, zapytaj siebie 
co naprawdę czujesz i co ma ci to zasygnalizować.

7. Trenuj asertywność.
Kiedy ktoś zmusza cię do robienia czegoś, co wywołuje dyskomfort po 
prostu tego nie rób.
Znajdź sposób, żeby uprzejmie odmówić.
Ktoś namawia Cię do szczepienia?
Powiedz dziękuję, że o mnie myślisz ale nie skorzystam. Nie wdawaj się w 
dyskusję. Jeśli nie będziesz zainteresowany udziałem w dyskusji 
manipulant odpuści.

8. Unikaj postawy : „A co ja mogę zrobić? To i tak niczego nie zmieni. „ 
Oni chcą, żebyś tak myślał. To jest trik, który działa jak zaklęcie ale 
to zaklęcie łatwo można złamać.
Ty decydujesz. Możesz odzyskać swoją świadomość i władzę nad swoim 
życiem. Wyobraź sobie w jakim świecie chciałbyś żyć i go sobie stwórz. 
Użyj wyobraźni i kreacji. Wyjdź ze strefy komfortu. Pokonaj swoje 
ograniczenia i się w końcu odważ. To nie siły zewnętrzne kontrolują 
twoje życie. To ty pozwalasz im się kontrolować. Jeśli brak Ci odwagi i 
kręgosłupa to jesteś tylko pożytecznym idiotą, który wcześniej czy 
później zacznie wykonywać rozkazy systemu, nawet jeśli się z nimi nie 
zgadza.


9. Zaufaj sobie.
Naucz się szukać informacji i je interpretować. Myśl samodzielnie. 
Wyznacz granice. Odzyskaj swoją siłę i pewność. Bądź gotowy podjąć 
ryzyko. Życie to ryzyko. Historia nie jest jeszcze napisana i nic nie 
jest przesądzone. Historia pisana jest teraz.

Artykuł powstał na podstawie wykładów psychologa Richarda Grannona  Stand up for yourself”. Powtarzam, bo ważny. M.Dakowski

Najnowsze komentarze
    042532